EXCURSOES DA ATFPM Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM
第十九屆獎學金評審比賽-2019年度
19ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2019
 
  / Infantil
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 楊凱琳 IEONG HOI LAM F
2 黃清瑤 WONG CHENG IO F
3 李梓瑤 LEI CHI IO F
4 戴伊婷 TAI I TENG F
5 胡詩愛 WU SI OI CELESTE F
6 徐瑋灝 CHOI WAI HOU M
7 羅依寧 LO I NENG F
8 盧紹康 LU SIO HONG M
9 楊彥澧 IEONG IN LAI M
10 羅嘉熙 LO KA HEI M
11 霍灝宇 FOK HOU U M
12 鄧愷晴 TANG HOI CHENG F
13 鄧鈞洋 TANG KUAN IEONG M
14 黃芷晴 WONG CHI CHENG F
15 鄭天恩 CHEANG TIN IAN F
16 林康琦 LIN HONG KEI F
17 李政謙 LEI CHENG HIM M
18 盧佑泰 LOU IAO TAI M
  / Infantil
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
19 黃思語 WONG SI U F
20 周愷呈 CHAO HOI CHENG F
21 寧洛樑 NENG LOK LEONG M
22 黃澤楓 WONG CHAK FONG M
23 許亦雨 SHEU IEK U F
24 潘承澤 PUN SENG CHAK M
25 李靜嵐 LEI CHENG LAM JOANNA F
26 馮承恩 FONG SENG IAN M
27 蕭欣 KELLIANNE SIO  M
28 黃啟舜 WONG KAI SON M
29 楊凱東 IEONG HOI TONG M
30 陳靖童 CHAN CHENG TONG F
31 吳以桐 NG I TONG F
32 盧恩泉 LO IAN CHUN M
33 馬焯渝 MA CHEOK U CHARLIE F
34 許熙彤 HUI HEI TONG EUNICE F
35 盧恩成 LO IAN SENG M
36 黎俊傑 LAI CHON KIT M
37 魏心悠 NGAI SAM IAO F
1-3 / Primário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 譚紫瑩 TAM CHI IENG F
2 梁洛琳 LEONG LOK LAM LORRAINE F
3 湯浩希 TONG HOU HEI M
4 馮雨晴 FONG U CHENG F
5 余栢喬 U PAK KIO M
6 何卓晞 HO CHEOK HEI F
7 司徒慧文 SI TOU WAI MAN F
8 司徒嘉文 SI TOU KA MAN F
9 馮雋希 FONG CHON HEI M
10 陳健熙 CHAN KIN HEI M
11 蔡家欣 CHOY KA IAN F
12 梁宇行 LEONG U HANG M
13 曾子言 CHANG CHI IN M
14 李昊軒 LEI HOU HIN M
15 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS M
16 袁芷臻 UN CHI CHON F
17 郭政曦 KUOK CHENG HEI M
18 黃家齊 WONG KA CHAI M
19 萬浩然 MAN HOU IN M
20 劉芷琦 LIU CHI KEI F
21 鄭悅晴 CHEANG UT CHENG F
22 王日朗 WONG IAT LONG M
23 李芷晴 LEI CHI CHENG  F
24 何飛洋 HO FEI IEONG ALFIE M
25 林祐生 LAM IAO SANG M
26 劉羿婷 LAO NGAI TENG F
27 李蒨兒 LEI SIN I F
28 李文希 LEI MAN HEI M
29 梁裕童 LEONG U TONG M
30 林子鈞 LAM CHI KUAN M
1-3 / Primário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
31 黃鈺霖 HUANG IOK LAM M
32 梁詩晴 LEONG SI CHENG F
33 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI M
34 麥軍希 MAK KUAN HEI M
35 黃俊曦 WONG CHON HEI M
36 鄭榮博 CHEANG WENG POK M
37 趙智欣 CHIO CHI IAN F
38 周政弦 CHAO CHENG IN M
39 麥曉瑜 MAR HIO U F
40 盧紹聰 LU SIU CHUNG M
41 黎妙恩 LAI MIO IAN F
42 徐瑋希 CHOI WAI HEI M
43 李采林 LEI CHOI LAM F
44 吳芷琪 UNG CHI KEI F
45 楊彥琛 IEONG IN SAM M
46 何飛雨 HO FEI U AFFLECK M
47 周愷兒 CHAO HOI I F
48 霍灝文 FOK HOU MAN M
49 陳佳兒 CHAN KAI I F
50 高駿 KOU PAUDEL JES M
51 于璐正 EDEL ALVAREZ M
52 蕭健 SIO KINGSLEY M
53 徐肇澤 CHOI SIO CHAK M
54 譚家茗 TAM KA MENG M
55 許朗駿 HOI LONG CHON M
56 留愷琪 LAO HOI KEI F
57 彭焯謙 PANG CHEOK HIM M
58 施日朗 CRISTIANO AUGUSTO DE ASSIS M
59 陳慧妍 CHAN WAI IN F
60 寧洛賢 NENG LOK IN M
4-6 / Primário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 林沛珮 LAM PUI PUI F
2 曾政熙 CHANG CHENG HEI M
3 李偉杰 LEI WAI KIT M
4 何潤心 HO ION SAM F
5 趙智軒 CHIO CHI HIN M
6 蘇芷盈 SOU TSZ YING F
7 蔡家悠 CHOY KA IAO F
8 曾子樂 CHANG CHI LOK M
9 顏穎欣 NGAN WENG IAN F
10 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN M
11 陳健燁 CHAN KIN IP M
12 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS M
13 陳天証 CHAN TIN CHENG M
14 李恩錡 LEE IAN KEI F
15 何沛桐 HO PUI TONG M
16 彭婉華 PANG UN WA F
17 黃昊洋 WONG HOU IEONG M
18 陳敬文 CHAN KENG MAN M
19 趙凱翹 CHIU HOI KIO JASMINE F
20 吳日桐 NG IAT TONG F
21 鮑天恩 EUGÉNIA NORONHA PAULA F
22 冼卓妍 SIN CHEOK UN F
23 黃琳驊 WONG LAM WA F
24 陳瀚霖 CHAN HON LAM M
4-6 / Primário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
25 郭芷穎 KOUK CHI WENG F
26 林家樂 LAM KA LOK M
27 文銳迪 MAN IOI TEK M
28 阮志丞 UN CHI SENG M
29 袁詩慧 YUEN SI WAI F
30 李梓瑜 LEI CHI U F
31 唐嘉怡 TONG KA I F
32 周尚泓 CHAO SEONG WANG M
33 唐嘉靜 TONG KA CHENG F
34 阮志尉 UN CHI WAI M
35 周駿樺 CHAO CHON WA M
36 莊賀恩 CHONG HO IAN F
37 劉惠茵 LAO WAI IAN F
38 陳穎瑜 CHAN WENG U F
39 李穎然 LEI WENG IN F
40 馬焯琳 MA CHEOK LAM SHARON F
41 劉秀娟 LAO SAO KUN F
42 梁焯紳 LEONG CHEOK SAN M
43 李柏軒 LEI PAK HIN M
44 麥軍豪 MAK KUAN HOU M
45 劉悅童 LAO UT TONG F
46 劉偉俊 LAO WAI CHON M
47 黃子容 WONG CHI IONG F
48 譚鎵茜 TAM KA SIN F
49 陳泳恩 CHAN WENG IAN F
1-3 / Secundário 1-3
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA  M
2 蘇俊熙 SOU CHUN HEI M
3 陳政良 CHAN CHENG LEONG M
4 梁雅一 LEONG NGA IAT F
5 林沅婉 LAM UN UN F
6 田澄恩 VANESSA DE CAMPOS PEREIRA F
7 何倩宇 HO SIN U F
8 李敬渢 LEI KENG FONG M
9 田銘恩 JULIETA DE CAMPOS PEREIRA F
10 李卓林 LI ZHUOLIN M
11 張樂怡 CHEONG LOK I F
12 梁裕一 LEONG U IAT M
13 盧泳欣 LO WENG IAN F
14 黃莉娜 HUANG LINA F
15 梁安盈 LEONG ON IENG F
16 林向昇 LAM HEONG SENG M
17 陸梓鳴 LOK CHI MENG M
1-3 / Secundário 1-3
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
18 賴曉弘 LAI HIO WANG M
19 區建威 AU KIN WAI M
20 何杲桐 HO KOUTONG M
21 梁苑鈴 LEONG UN LENG F
22 梁苑琳 LEONG UN LAM F
23 梁靖謙 LEONG CHENG HIM M
24 周駿陽 CHAO CHON IEONG F
25 蘇健威 SOU KIN WAI M
26 梁詠渝 LEONG WENG U F
27 周永昌 CHAO WENG CHEONG F
28 李愷桐 LEI HOI TONG F
29 周卡莉 CHAO KA LEI F
30 梁焯維 LEONG CHEOK WAI M
31 梁栢韜 LEONG PAK TOU M
32 鄺德峰 KUANG TAK FONG M
33 何泳欣 HO WENG IAN F
34 陳映琳 CHAN IENG LAM F
4-6 / Secundário 4-6
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 陳穎茵 CHAN WENG IAN F
2 黃昊泓 WONG HOU WANG M
3 賴曉樂 LAI HIO LOK F
4 袁詩韻 YUEN SI WAN F
5 黃汶晉 WONG MAN CHON M
6 梁健聰 LEONG KIN CHONG M
7 羅俊欣 LO CHON IAN F
8 張倩沂 ZHANG QIANYI F
9 蘇志軒 SOU CHI HIN M
10 VERIANO LUÍS CHAN SIQUEIRA M
11 原沛盈 UN PUI IENG F
12 周詠妮 CHAO WENG NEI F
4-6 / Secundário 4-6
編號 鼓勵獎 性別
No. prémio de incentivo Sexo
13 陳樂燊 CHAN LOKSAN M
14 何梓瑜 HO CHI U F
15 彭莉莉 PANG LEI LEI F
16 梁凱富 LEONG HOI FU M
17 林綺桐 LAM I TONG F
18 蘇永愉 SOU WENG U F
19 石子泓 SEAK CHI WANG M
20 黎宇軒 LAI U HIN M
21 陳蔚婷 CHAN WAI TENG F
22 辛麗晶 SAN LAI CHENG F
23 麥穎彤 MAK WENG TONG F
 
成績優異獎 / Prémio de Mérito
編號 得獎者 性別
No. Lista dos Premiados Sexo
1 蘇永愉 SOU WENG U F

 

 

*
*
*
Conseguiu carregar os documentos
*
Conseguiu carregar os documentos