ATFPM DIRECÇÃO

JOSÉ PEREIRA COUTINHO

Deputado à Assembleia Legislativa e Presidente da Direcção da ATFPM

ATFPM Traimestral

EXCURSOES DA ATFPM Pag. Principal >> EXCURSOES DA ATFPM

 

第十七屆獎學金評審比賽-2017年度
17ª EDIÇÃO DO CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE INCENTIVO ESCOLAR-2017

 

得獎者 Lista dos Premiados

 

  / Infantil

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 蕭健 SIO KINGSLEY M
2 鄧愷晴 TANG HOI CHENG F
3 鄭榮博 CHEANG WENG POK M
4 盧紹聰 LU SIU CHUNG M
5 郭政曦 KUOK CHENG HEI M
6 楊彥澧 IEONG IN LAI M
7 譚家茗 TAM KA MENG M
8 鄭榮熙 CHEANG WENG HEI M
9 林康琦 LIN HONG KEI ANGIE F
10 吳庭恩 NG TENG IAN M
11 蔡家欣 CHOY KA IAN F
12 黃清瑤 WONG CHENG IO F
13 陳健熙 CHAN KIN HEI M
14 黃芷晴 WONG CHI CHENG F
15 麥詠熙 MAC WENG HEI F
16 香鈺倩 HEONG IOK SIN YOSHI F

 

1-3 / Primário 1-3

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 施耀諾 EURICO AUGUSTO DE ASSIS M
2 余栢喬 U PAK KIO M
3 曾子言 CHANG CHI IN M
4 馮迪朗 FONG TEK LONG M
5 施耀銨 EDUARDO AUGUSTO DE ASSIS M
6 薛凱晴 SIT HOI CHENG F
7 劉康晴 LAO HONG CHENG F
8 李昊軒 LEI HOU HIN M
9 蘇芷盈 SOU TSZ YING F
10 梁裕童 LEONG U TONG M
11 陳敬文 CHAN KENG MAN M
12 鮑天恩 EUGÉNIA NORONHA PAULA F
13 林敬昕 LAM KENG IAN F
14 李梓瑜 LEI CHI U F
15 陳健燁 CHAN KIN IP M
16 黃天心 WONG TIN SAM F
17 鍾文皓 CHONG MAN HOU MIRKO M
18 蔡家悠 CHOY KA IAO F
19 林美君 LAM MEI KUAN F
20 趙凱翹 CHIU HOI KIO JASMINE F
21 郭芷穎 KUOK CHI WENG F
22 李靜瑩 LEI CHENG IENG F
23 黃子容 WONG CHI IONG F
24 林子鈞 LAM CHI KUAN M
25 司徒浚軒 SI TOU CHON HIN M
26 黃苡忻 HUANG I IAN F
27 李卓臻 LEI CHEOK CHON M
28 吳朗軒 NG LONG HIN M
29 李恩錡 LEE IAN KEI F
30 陳穎瑜 CHAN WENG U F
31 黃琳驊 WONG LAM WA F

 

4-6 / Primário 4-6

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 莫梓健 CRISTIANO AFONSO DA SILVA M
2 李敬渢 LEI KENG FONG M
3 顏穎欣 NGAN WENG IAN F
4 蘇俊熙 SOU CHUN HEI M
5 曾政熙 CHANG CHENG HEI M
6 何沛桐 HO PUI  TONG M
7 林永滔 LAM WENG TOU M
8 曾子樂 CHANG CHI LOK M
9 陳政良 CHAN CHENG LEONG M
10 何泳欣 HO WENG IAN F
11 梁裕一 LEONG U IAT M
12 梁詠渝 LEONG WENG U F
13 梁雅一 LEONG NGA IAT F
14 李卓軒 LEI CHEOK HIN M
15 吳子杰 WU CHI KIT M
16 劉惠茵 LAO WAI IAN F
17 蘇健威 SOU KIN WAI M
18 黃翀 WONG CHONG M
19 劉思迅 LAU SZE SHUN F
20 陳瀚霖 CHAN HON LAM M
21 李頴嵐 LEI WENG LAM F
22 梁苑鈴 LEONG UN LENG F
23 鄺德峰 KUANG TAK FONG M
24 文銳迪 MAN IOI TEK M
25 李佩樺 LEI PUI WA F
26 田澄恩 VENESSA DE CAMPOS PEREIRA F

 

1-3 / Secundário 1-3

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 梁靖彤 LEONG CHENG TONG F
2 JOÃO GONÇALO DIAS BASTO DA SILVA M
3 賴曉樂 LAI HIO LOK F
4 陳並明 CHAN PENG MENG M
5 陳穎茵 CHAN WENG IAN F
6 袁詩韻 YUEN SI WAN F
7 黃洪慧 WONG HONG WAI F
8 葉沚荍 IP CHI KIO F
9 DAVID JEDIDIAH SIMON DIAZ M
10 黃洪力 WONG HONG LEK M
11 梁健聰 LEONG KIN CHONG M
12 田銘恩 JULIETA DE CAMPOS PEREIRA F
13 潘曉茵 PUN HIO IAN F
14 CASEY LIANE CRISOSTOMO VALDORIA F
15 蘇慧琪 SOU WAI KEI F
16 賴曉弘 LAI HIO WANG M

 

4-6 / Secundário 4-6

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 李逸晴 LEI IAT CHENG F
2 談皓 TAM HOU M
3 梁立昆 LEONG LAP KUAN M
4 何鍏東 HO WAI TONG M
5 周禾健 CHAO WO KIN M
6 陳映彤 CHAN IENG TONG F
7 周澤謙 CHAU CHAK HIM M
8 林文浩 LAM MAN HOU M
9 陳汝樺 CHAN U WA F
10 馮思源 FONG SI UN M
11 黃潔瑜 VONG KIT U F

 

成績優異獎/Prémio de Mérito

編號 參加者 性別
No. Nome do Participante Sexo
1 劉偉俊 LAO WAI CHON M
*
*
*
Conseguiu carregar os documentos
*
Conseguiu carregar os documentos